Skip to navigation
Skip to main content

Economic Development

45175 Ten Mile Road
Novi, MI 48375
248-735-5684
McCready
Michael McCready
Economic Development Director
Higgins
Lisa Higgins
Economic Development Specialist